Hlavnou činnosťou spoločnosti FDT Slovakia je protipožiarna ochrana stavieb.

Už viac ako 10 rokov sa naša spoločnosť venuje pasívnej požiarnej ochrane stavieb.

Za tieto roky sme nazbierali veľmi veľa skúseností v tejto oblasti a máme za sebou množstvo úspešných realizácií

pre tých najvýznamnejších developerov na Slovensku.

 

Čo Vám vieme ponúknuť:

 • poradenstvo
 • služby špecialistu požiarnej ochrany
 • návrh najvhodnejšieho riešenia
 • realizácie požiarnych upchávok
 • vypracovanie kompletnej odovzdávacej dokumentácie
 • dodávku a montáž prenosných hasiacich prístrojov
 • dodávku a montáž požiarnych revíznych dvierok

 

 • Združené prestupy
 • Prestupy káblov a káblových žľabov
 • Prestupy VZT a požiarnych klapiek
 • Prestupy kovových a plastových potrubí
 • Lineárne a dilatačné špáry
 • Prenosné hasiace prístroje
 • Požiarne revízne dvierka oceľové a hliníkové